15 marts 2009

Gud til ære

Vi har i dag fået besked om at vi igen må hente penge ind i landet. Det har taget over fire måneder og vi har måtte låne penge for at betale lønninger. I dag fik vi den sidste underskrift der skulle til.
Tak og pris Gud sammen med os for denne underskrift og for det bevis på Hans trofasthed det er.
Vi er også taknemmelige til alle dem på vore egne og regeringens forskellige kontorer der har været med til at sikre at vi fortsat kan tjene Gud ved at hjælpe de fattige her i Bangladesh.
Bed fortsat for den sammen underskrift på skolens papirer, og bed om at det må være tydeligt for alle at det er Guds omsorg for os der gør at vi kan være og tjene Ham her.

Lige efter jeg skrev det ovenfor gik jeg i kirken hvor der på opfordringen til at takke Gud for den nævnte underskrift lød flere 'amener' end jeg har hørt før i kirken. Takkebønnen til Gud var om at Hans navn må blive æret ved at endnu flere kommer til at kende Ham igennem det arbejde vi nu har midler til at fortsætte.
Det var for mig et vidnesbyrd om at mange har set Guds omsorg i dette og en fantastisk opmuntring.

Ingen kommentarer:

LAMB Skole - Bangladesh

En del af LAMB
Integrated Rural Health & Development