17 oktober 2008

En dejlig årstid


Når der begynder at komme turister til Bangladesh hen i oktober ved vi at efteråret er kommet. Rejsearrangørerne der har ligget i dvale i den varme tid får mod på igen at sende grupper af gæster til Bangladesh.

Der er to slags besøgende; dem der kommer fra missionsselskaber og andre udviklingsorganisationer og venner og bekændte. Den første gruppe er ofte professionelle mennesker der er sendt hertil. Når de kommer skal de lære så meget som muligt om landet og den aktuelle organisation de støtter. Vi føler os forpligtigede til den umulige opgave at give et ærligt indtryk af Bangladesh og LAMBs arbejde i den tid vi får. Det kan spænde fra et par timer til en eller aller højest to dage. Tit er der flere ugers forberedelse til sådanne besøg. Ofte rejser gæsterne herfra og forsøger så godt de kan at motivere donororganisationer til at støtte LAMB økonomisk og individuelle mennesker til at bede for os.

Den anden gruppe af besøgende er venner og bekendte; mange i denne kategori kom fra den første gruppe men er blevet venner og bekendte fordi de er kommet tilbage hvert eller hvert andet år i lang tid. Andre er det fordi det er folk vi kender fra vore hjemlande eller fra andre sammenhenge. Uanset hvem de er er disse besøg nemmere. Det er ofte friske pust udefra, mennesker med indsigt i landet og det at arbejde i en fremmed kultur og det er ofte mennesker med tid og interesse for at lytte og med visdom til at spørge ind til det som er vore udfordringer her. Det er mennesker vi ikke skal forsøge at give et godt indtryk, men som vil hjælpe os til at blive et godt udtryk for Guds tilstædeværelse i Bangladesh.

Fra nu og indtil udgangen af november er der fem eller seks forskellige grupper eller individer der kommer forbi LAMB og skolen. Bed om at det må samvirke til bedste for Guds rige her og for mennesker vi er sendt til at tjene.

Ingen kommentarer:

LAMB Skole - Bangladesh

En del af LAMB
Integrated Rural Health & Development